دختر ایرانی ، اصالت اسلامی

کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد......شهید مطهری.

حجاب و آزادی

عده ای فکر میکنند: حجاب باعث سلب آزادی زن میشود آیا حقیقت است؟

 

نه...

 

حد آزادی کجاست؟ آیا مردها آزادند از جاذبه های جنسی و زیبایی های هرزنی استفاده کنند؟

دو تعریف از آزادی هست: 1) آزادی مطلق و بدون هیچ قید وبند (که اصولا امکان پذیر نیست. زیرا آزادی مطلق باعث سلب آزادی دیگران میشود)

2) آزادی محدود به قیود خاص.

به نظر شما معیار محدود و قانون مند کردن آزادی را , چه کسی باید تعیین کند؟ خداوند حکیم یا عقل محدود بشر ؟

اگر منظور از آزادی و تعالی روح بشر است... حجاب خود منادی آزادی است

رعایت حجاب هم مانند بسیاری فضایل دیگر با محدودیت فردی همراه است ولی برای حضور اجتماعی افراد نه تنها محدودیت ایجاد نمیکن بلکه باعث ایجاد امنیت روانی میشود.

 

بله دیگه تا منظور از آزادی چی باشه؟

اگه حجاب مانع آزادیه چرا جدیدا بعضی کشورهای جهان خودشونو محدود کردن و مدارس و بیمارستان و واگن قطار و ... ویژه بانوان درست کردنو زنان هم خیلی استقبال کردن؟

یکی از رفقا میگفت : آره حجاب محدودیته ولی برای چشمان هرزه ای که میخواد زن رومثل یه کالا ی جنسی مصرف کنه واقعا برای چنین افرادی متاسفم....

 

پروفسور رابرت . اچ. بورک : آزادی است که زنان امروزه را می ترساند.. هرگونه آزادی که فاقد چارچوب خاصی باشد غالبا مخرب وبنیاد برافکن است.      


منبع: حجاب آزادی یا اسارت

[ دوشنبه ۲۶ تیر۱۳۹۱ ] [ 12:22 ] [ دختر ایرانی ] [ ]